Hart voor kinderoefentherapie
Praktijk voor Kinderoefentherapie en -coaching

Klachtenregeling

Klachtenloket Paramedici

Vanaf 1 januari 2017 geldt voor (kinder)oefentherapeuten en andere zorgverleners een wettelijke verplichting dat cliënten die een klacht hebben over een oefentherapeut zich naast de reeds lang bestaande klachtregeling ook kunnen wenden tot een geschillenregeling. Daartoe is een goedgekeurde, schriftelijk vastgelegde klachten- en geschillenreglement verplicht. Hart voor Kinderoefentherapie voldoet aan de WKKGZ wet. Eén van de onderdelen is dat u als patiënt/cliënt een klacht kunt indienen. 

Dat kan via de onderstaande link; Klachtenloket Paramedici