Hart voor kinderoefentherapie
Praktijk voor Kinderoefentherapie en -coaching

Kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen de oefentherapie Cesar en Mensendieck. Een kinderoefentherapeut behandelt kinderen met motorische problemen wanneer deze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren.
Bij jonge kinderen is dit bijvoorbeeld niet kunnen omrollen, kruipen en lopen. Bij basisschoolkinderen is dit bijvoorbeeld onvoldoende meekomen met buiten spelen, de gymles of de zwemles. Ook kunnen er problemen zijn met specifieke vaardigheden zoals schrijven, knutselen of aan- en uitkleden.
De kinderoefentherapeut start met een motorisch onderzoek om het motorisch functioneren in kaart te brengen. Aan de hand van het onderzoek wordt een behandelplan opgesteld. Na overleg met de ouders start de behandeling. Tijdens de behandeling staat, naast het leren van nieuwe vaardigheden, plezier in bewegen op de voorgrond. Hierbij is veel aandacht voor de belevingswereld van het kind.

Hieronder leest u de meest voorkomende hulpvragen per leeftijdscategorie.
Behandeling 4-12 jaar, het basisschoolkind

  • Vaak struikelen of vallen
  • Moeite met leren fietsen
  • Niet goed kunnen rennen, springen, klimmen, hinkelen, ballen
  • Moeite hebben met de zwemles
  • Moeite hebben met het aanleren van de pengreep
  • Moeite met de schaarhantering
  • Moeite met het schrijven


Het motorische onderzoek

Na een aanmelding bij een kinderoefentherapeut vragen we aan het kind en de ouders met welke activiteiten het kind moeite heeft (de hulpvraag). Tijdens het motorisch onderzoek brengen we het motorisch functioneren van het kind in kaart. Hierbij maken we gebruik van een motorische test en vragenlijsten, en we observeren. Op basis van de hulpvraag en motorisch onderzoek stellen we, indien mogelijk samen met het kind en de ouders, behandeldoelen en een behandelplan op. Daarvan maken we een verslag dat we vervolgens bespreken met de ouders, zodat het ook voor hen duidelijk is op welke manier we aan de hulpvraag kunnen gaan werken.

Behandeling kinderoefentherapie
Het doel van de behandeling is het aanleren van motorische activiteiten zodat het kind mee kan doen met leeftijdsgenootjes. Het aanleren van motorische activiteiten gebeurt altijd spelenderwijs. Dit vergroot ook het plezier in bewegen van het kind. Ouders krijgen daarnaast speladviezen voor thuis.  Gedurende de behandelperiode wordt het motorisch functioneren regelmatig geëvalueerd.
Indien nodig zal een kinderoefentherapeut, na goedkeuring van ouders, contact opnemen met de (gym)leerkracht van het kind. Zo kunnen de geleerde vaardigheden eenvoudig in het dagelijks leven worden toegepast.

Vergoeding
Kinderen tot 18 jaar krijgen 18 behandelingen vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Dit kan eventueel aangevuld worden met vergoeding uit de aanvullende verzekering.