Hart voor kinderoefentherapie
Praktijk voor Kinderoefentherapie en -coaching

Kindercoaching

Wist je dat niet begrepen – of niet gewenst gedrag, (motorische) ontwikkelingsachterstand, pijnklachten, leerproblemen en angst op de loer liggen wanneer het kinderlijf en -brein elkaar niet begrijpen? Niet gewenst gedrag, niet begrepen fysieke klachten of (leer) ontwikkelingsachterstand kunnen beïnvloed worden door het kind nieuwe of andere bewegingen/aanrakingen te laten ervaren. Zo kan het kind ondersteuning krijgen in zijn ontwikkeling: fysiek, sociaal-emotioneel en cognitief.Werkwijze
Tijdens de intake neem ik ruim de tijd om jullie te leren kennen. Dan bespreken we ook jullie hulpvraag, wat er speelt in de thuissituatie en op school. Aan de hand van deze informatie zal ik met jullie bespreken wat ik kan betekenen voor het kind.
In mijn behandelingen maak ik gebruik van mijn kennis als kinderoefentherapeut en kindercoach (volgens de methode "Kinderbrein en Bewegen" van Carla van Wensen).
De hulpvraag kan breed gevormd worden, maar heeft altijd als doel om het kind weer beter in zijn/haar vel te laten voelen. Een hulpvraag kan gericht zijn op sociaal gebied in de omgang met vriendjes/vriendinnetjes of op het schoolse vlak.
Er is geen voorwaarden aan jullie hulpvraag. Het belangrijkste is dat het kind weer vertrouwd raakt met het lichaam en hierdoor weer plezier krijgt in de dingen die hij of zij doet.


Meer informatie over de tarieven en het traject: 

Tarieven