Hart voor kinderoefentherapie
Praktijk voor Kinderoefentherapie en -coaching

Informatie voor scholen

De leerkracht ziet kinderen verschillende motorische activiteiten uitvoeren. Motorische activiteiten kunnen onderverdeeld worden in grofmotorische activiteiten en fijnmotorische activiteiten. Voorbeelden van grofmotorische activiteiten zijn rennen, springen, klimmen en fietsen. Voorbeelden van fijnmotorische activiteiten zijn knippen, vouwen en schrijven.
Het motorisch functioneren hangt samen met het cognitief functioneren en het gedrag van kinderen. Het is daarom voor een leerkracht belangrijk om voldoende kennis over het motorisch functioneren van de kinderen uit de klas te hebben. Wanneer loopt een kind motorisch achter?


Wanneer naar de kinderoefentherapeut
De kinderoefentherapeut biedt hulp wanneer een motorische achterstand of afwijkende motorische ontwikkeling zorgt voor problemen bij activiteiten en participatie. Voorbeelden hiervan zijn problemen met schrijven, het buiten spelen en/of de gymles. Bij de behandeling worden de ouders, leerkracht en IB zoveel mogelijk betrokken.
Het ‘handelingsmodel kinderoefentherapie’ geeft een theoretisch beeld van de werkwijze van de kinderoefentherapeut. Het kind en de motorische hulpvraag staan in dit model centraal. Bij de behandeling wordt er rekening gehouden met, en ingespeeld op alle ontwikkelingsgebieden zoals cognitie, gedrag en omgeving.


Protocol kinderoefentherapie op school
Kinderoefentherapeuten zijn ook gevestigd binnen onderwijsinstellingen. Doordat de behandeling plaatsvindt binnen een onderwijsinstelling kunnen de motorische vaardigheden direct in de dagelijkse situatie van het kind worden aangeleerd. Denk hierbij aan de gymles, het buiten spelen en het schrijven in de klas. Ook is er een goede samenwerking met de leerkracht mogelijk en worden ouders betrokken bij het behandelproces. De kinderoefentherapeut binnen een onderwijssetting werkt volgens het  op scholen.
Hart voor Kinderoefentherapie heeft een samenwerkingsverband met scholen in Amsterdam Zuid, Diemen, Duivendrecht, Hoofddorp en Alkmaar. Indien u interesse heeft voor kinderoefentherapie op school dan kunt u contact opnemen met ons.

Lees meer in het protocol: