Op de foto een onderdeel van de M ABC2 motorisch onderzoek

 

ONDERZOEK EN BEHANDELING

 

Leeftijdscategorie vanaf 4 t/m 16 jaar

Kinderoefentherapie is gericht op het onderzoeken en behandelen van kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand.

Mogelijke verwijsindicaties voor deze leeftijdsgroep zijn:

Een trage of afwijkende motorische ontwikkeling op het gebied van evenwicht, grofmotorische vaardigheid, balvaardigheid, fijn motorische vaardigheid, oog/hand cöordinatie, schrijven, lichaamsschema, ruimtelijke oriëntatie

  • Angstig in bewegen en/of weinig exploratiegedrag.
  • Vaak vallen
  • Onhandigheid

Problemen in de motorische ontwikkeling kunnen samengaan met cognitieve en/of gedragsmatige problemen (bijv: ADHD, ADD, ASS, hoogbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie) .

MOTORISCH ONDERZOEK

Voor het motorisch onderzoek maken wij gebruik van meetinstrumenten, hieronder de meest voorkomende:

  •  M ABC 2, motorisch onderzoek
  •  SOS-2-NL / BHK schrijfmotorische observatie
  •  Beery VMI/VP onderzoek lichaamsschema en ruimtelijke ontwikkeling
  •  Aanvullende kwalitatieve observaties

VERSLAGLEGGING

Na het onderzoek volgt een verslag van het onderzoek en, indien therapie geïndiceerd is, een behandelplan. Dit wordt tussentijds geëvalueerd en afgerond met een eindrapportage.

 mail: hartvoorkinderoefentherapie@gmail.com · KVK: 68586736 · © Copyright 2019 · Hart voor kinderoefentherapie · VvOCM 

Platform kinderoefentherapie · Sitemap · Algemene voorwaarden · Disclaimer · Hart voor kinderoefentherapie